Chuỗi hoạt động thiện nguyện của học sinh CLB khoa học các trường chuyên

Học sinh Đinh Lan Chi, Hoàng Đức Minh, Trần Thị Thùy Dương, Ngô Quang Minh và cán bộ Trung tâm tình nguyện Quốc gia tại Trung tâm bảo trợ xã hội Quận Nam Từ Liêm.
Học sinh Đinh Lan Chi, Hoàng Đức Minh, Trần Thị Thùy Dương, Ngô Quang Minh và cán bộ Trung tâm tình nguyện Quốc gia tại Trung tâm bảo trợ xã hội Quận Nam Từ Liêm.
Học sinh Đinh Lan Chi, Hoàng Đức Minh, Trần Thị Thùy Dương, Ngô Quang Minh và cán bộ Trung tâm tình nguyện Quốc gia tại Trung tâm bảo trợ xã hội Quận Nam Từ Liêm.
Lên top