“Chúng tôi là Lao Động”

“Đại gia đình” Lao Động qua các thời kỳ chụp ảnh chung năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
“Đại gia đình” Lao Động qua các thời kỳ chụp ảnh chung năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
“Đại gia đình” Lao Động qua các thời kỳ chụp ảnh chung năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top