Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Chúng tôi là Lao Động”

“Đại gia đình” Lao Động qua các thời kỳ chụp ảnh chung năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
“Đại gia đình” Lao Động qua các thời kỳ chụp ảnh chung năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN