"Chúng tôi đã cố tìm người mẹ bỏ con ở chùa để đi lấy chồng, nhưng..."

Cháu bé bị mẹ bỏ rơi tại chùa cùng lá thư " em phải đi lấy chồng". Ảnh: IT
Cháu bé bị mẹ bỏ rơi tại chùa cùng lá thư " em phải đi lấy chồng". Ảnh: IT
Cháu bé bị mẹ bỏ rơi tại chùa cùng lá thư " em phải đi lấy chồng". Ảnh: IT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top