Chung tấm lòng giúp người nghèo khó

Tranh thủ buổi tối sau giờ tan ca, các tình nguyện viên của CLB “Bạn thương nhau” lại lên đường tìm kiếm các trường hợp khó khăn chưa nhận được hỗ trợ. Ảnh: Thùy Trang
Tranh thủ buổi tối sau giờ tan ca, các tình nguyện viên của CLB “Bạn thương nhau” lại lên đường tìm kiếm các trường hợp khó khăn chưa nhận được hỗ trợ. Ảnh: Thùy Trang
Tranh thủ buổi tối sau giờ tan ca, các tình nguyện viên của CLB “Bạn thương nhau” lại lên đường tìm kiếm các trường hợp khó khăn chưa nhận được hỗ trợ. Ảnh: Thùy Trang
Lên top