Chung sống với COVID-19: Nghỉ lễ 30.4, không thể vô tư như chưa có dịch

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, lại đúng thời điểm các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội,  rất đông người dân đổ ra đường tranh thủ về quê. Ảnh: Thế Kỷ
Nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, lại đúng thời điểm các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, rất đông người dân đổ ra đường tranh thủ về quê. Ảnh: Thế Kỷ
Nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, lại đúng thời điểm các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, rất đông người dân đổ ra đường tranh thủ về quê. Ảnh: Thế Kỷ
Lên top