Chung đường với xe container, nơm nớp lo tai nạn

Để qua đường, người dân phải liều lĩnh cắt mặt xe container.
Để qua đường, người dân phải liều lĩnh cắt mặt xe container.
Để qua đường, người dân phải liều lĩnh cắt mặt xe container.
Lên top