Chung cư vạn dân ở Hà Nội thuê màn hình LED cỡ lớn cổ vũ U23 Việt Nam