Chung cư nghiêm ngặt phòng dịch

Các chung cư thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhi Cúc
Các chung cư thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhi Cúc
Các chung cư thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhi Cúc
Lên top