Chung cư không để xe dưới hầm thì để đâu?

Những bình chữa cháy được đặt rất sơ sài trong các hầm chung cư có đến hàng nghìn lượt xe gửi mỗi ngày. Ảnh: PV
Những bình chữa cháy được đặt rất sơ sài trong các hầm chung cư có đến hàng nghìn lượt xe gửi mỗi ngày. Ảnh: PV
Những bình chữa cháy được đặt rất sơ sài trong các hầm chung cư có đến hàng nghìn lượt xe gửi mỗi ngày. Ảnh: PV
Lên top