Chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án: Không học, không thi vẫn cấp

Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế cấp qua zalo. Ảnh: PV
Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế cấp qua zalo. Ảnh: PV
Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế cấp qua zalo. Ảnh: PV
Lên top