Chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án: Học “siêu tốc”, thi bát nháo

Quang cảnh một buổi thi chứng chỉ đấu thầu. Ảnh: TN
Quang cảnh một buổi thi chứng chỉ đấu thầu. Ảnh: TN
Quang cảnh một buổi thi chứng chỉ đấu thầu. Ảnh: TN
Lên top