Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm ảnh: Vạn người làm lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh, Hà Nội