Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chùm ảnh: Sưa đỏ ở Hà Nội được “mặc áo giáp” chống sưa tặc