Bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn, triều cường, nước dâng cao

Các tuyến đường ven biển quận Đồ Sơn, Hải Phòng tê liệt hoàn toàn - Ảnh CTV
Các tuyến đường ven biển quận Đồ Sơn, Hải Phòng tê liệt hoàn toàn - Ảnh CTV
Các tuyến đường ven biển quận Đồ Sơn, Hải Phòng tê liệt hoàn toàn - Ảnh CTV
Lên top