Chùm ảnh: Những mảng màu chống dịch COVID-19 ở Nha Trang

Biển Nha Trang đông nghịt người vào lúc xế tà.
Biển Nha Trang đông nghịt người vào lúc xế tà.
Biển Nha Trang đông nghịt người vào lúc xế tà.
Lên top