Chùm ảnh: Người dân Hải Phòng oằn mình chống chọi với nắng nóng đỉnh điểm

Phút nghỉ trưa tránh nắng của người lao động. Ảnh: TN
Phút nghỉ trưa tránh nắng của người lao động. Ảnh: TN
Phút nghỉ trưa tránh nắng của người lao động. Ảnh: TN
Lên top