Chùm ảnh: Nam Trung Bộ tan hoang khi bão số 12 đi qua

Gió giật mạnh, mưa lớn, cây đổ ngã hàng loạt ở Phú Yên.
Gió giật mạnh, mưa lớn, cây đổ ngã hàng loạt ở Phú Yên.
Gió giật mạnh, mưa lớn, cây đổ ngã hàng loạt ở Phú Yên.