Chùm ảnh: Các huyện miền núi Thanh Hóa trong cơn lũ lớn

Tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước người dân phải dùng bè mảng để di chuyển.
Tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước người dân phải dùng bè mảng để di chuyển.
Tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước người dân phải dùng bè mảng để di chuyển.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top