Chùm ảnh: Bến du thuyền Hồ Tây im lìm chờ ngày di dời