Chuẩn hoá nhân lực vận hành đường sắt đô thị

Nhân viên lái tàu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: M.P
Nhân viên lái tàu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: M.P
Nhân viên lái tàu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: M.P
Lên top