Chuẩn bị xây dựng bến phà tạm Rạch Miễu

Phà Rạch Miễu trước đây (khi cầu Rạch Miễu chưa thông xe). Ảnh: K.Q
Phà Rạch Miễu trước đây (khi cầu Rạch Miễu chưa thông xe). Ảnh: K.Q
Phà Rạch Miễu trước đây (khi cầu Rạch Miễu chưa thông xe). Ảnh: K.Q
Lên top