Chuẩn bị thảm nhựa mặt đường dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Trên công trình dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Trên công trình dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Trên công trình dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Lên top