Chuẩn bị đưa đường cất hạ cánh 1B sân bay Nội Bài vào khai thác

Chuẩn bị đưa đường cất hạ cánh 1B sân bay Nội Bài vào khai thác. Ảnh GT
Chuẩn bị đưa đường cất hạ cánh 1B sân bay Nội Bài vào khai thác. Ảnh GT
Chuẩn bị đưa đường cất hạ cánh 1B sân bay Nội Bài vào khai thác. Ảnh GT
Lên top