Chưa xây dựng được Chính phủ điện tử thì khó áp dụng làm việc tại nhà

Ông Lê Hoài Trung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM
Ông Lê Hoài Trung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM
Ông Lê Hoài Trung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM