Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tiếp nhận tro cốt từ chùa Kỳ Quang 2 gửi sang

Lên top