Chưa tìm thấy phóng viên TTXVN bị lũ cuốn khi tác nghiệp ở Yên Bái

Phóng viên TTXVN bị lũ cuốn khi tác nghiệp.
Phóng viên TTXVN bị lũ cuốn khi tác nghiệp.