Chưa tìm thấy cháu trai 4 tuổi lọt cống lại xảy ra trẻ lọt mương tử vong

Điểm cống tìm thấy cháu T bị lọt mương nước cuốn vào cống. Ảnh: Dương Bình
Điểm cống tìm thấy cháu T bị lọt mương nước cuốn vào cống. Ảnh: Dương Bình
Điểm cống tìm thấy cháu T bị lọt mương nước cuốn vào cống. Ảnh: Dương Bình
Lên top