Chưa tìm được việc làm mới, lao động thất nghiệp đã có "phao cứu sinh"

Ngoài làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, NLĐ còn tích cực tìm cơ hội việc làm mới. Ảnh: Anh Thư.
Ngoài làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, NLĐ còn tích cực tìm cơ hội việc làm mới. Ảnh: Anh Thư.
Ngoài làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, NLĐ còn tích cực tìm cơ hội việc làm mới. Ảnh: Anh Thư.
Lên top