Chưa thống nhất phương án chung di chuyển giữa TPHCM và 4 tỉnh giáp ranh

TPHCM đang xây dựng phương án di chuyển với từng tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM đang xây dựng phương án di chuyển với từng tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM đang xây dựng phương án di chuyển với từng tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top