Chưa thống nhất được phương án kiểm tra học kỳ trực tuyến

Bộ GDĐT đã cho phép, trong trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến để kết thúc năm học 2020, nhưng Hà Nội vẫn chưa thống nhất được phương án kiểm tra học kỳ trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Bộ GDĐT đã cho phép, trong trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến để kết thúc năm học 2020, nhưng Hà Nội vẫn chưa thống nhất được phương án kiểm tra học kỳ trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Bộ GDĐT đã cho phép, trong trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến để kết thúc năm học 2020, nhưng Hà Nội vẫn chưa thống nhất được phương án kiểm tra học kỳ trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Lên top