Chưa quy hoạch cấp nước, Nghệ An vẫn chấp thuận dự án nước sạch 2.200 tỉ

Hệ thống cung cấp nước thô cho nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Hệ thống cung cấp nước thô cho nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Hệ thống cung cấp nước thô cho nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top