Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chùa quê nườm nượp người đến dâng hương, kính lễ ngày đầu năm mới