Chùa Phúc Khánh lên tiếng việc từ chối giải hạn vì thiếu 50 nghìn đồng

Đại đức Thích Minh Đức (Chùa Phúc Khánh) trao đổi với PV Lao Động.
Đại đức Thích Minh Đức (Chùa Phúc Khánh) trao đổi với PV Lao Động.
Đại đức Thích Minh Đức (Chùa Phúc Khánh) trao đổi với PV Lao Động.
Lên top