Chùa, phủ Hà Nội vắng du khách đến cúng lễ ngày Rằm tháng bảy

Các chùa, phủ Hà Nội vắng bóng khách đến cúng, lễ ngày rằm tháng bảy. Ảnh: Lan Nhi.
Các chùa, phủ Hà Nội vắng bóng khách đến cúng, lễ ngày rằm tháng bảy. Ảnh: Lan Nhi.
Các chùa, phủ Hà Nội vắng bóng khách đến cúng, lễ ngày rằm tháng bảy. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top