Chưa phát hiện sự cố tràn dầu trên tàu Toàn Phát 68 bị chìm ở biển Quy Nhơn

10 thuyền viên trên tàu Toàn Phát 68 được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ an toàn.
10 thuyền viên trên tàu Toàn Phát 68 được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ an toàn.
10 thuyền viên trên tàu Toàn Phát 68 được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ an toàn.
Lên top