Chưa mất 2 phút để làm thủ tục cấp biển số kinh doanh vận tải nền vàng

Xe taxi là một trong những phương tiện phải đổi sang biển số vàng theo Thông tư 58. Ảnh: Linh Nguyễn.
Xe taxi là một trong những phương tiện phải đổi sang biển số vàng theo Thông tư 58. Ảnh: Linh Nguyễn.
Xe taxi là một trong những phương tiện phải đổi sang biển số vàng theo Thông tư 58. Ảnh: Linh Nguyễn.
Lên top