Chùa Kỳ Quang 2: Gần 97% người dân đã nhận dạng được hũ cốt thân nhân

Lên top