Chưa hết lũ, Quảng Nam chuẩn bị đón bão số 6

Nước lũ ở huyện Đại Lộc. Ảnh: Thanh Chung
Nước lũ ở huyện Đại Lộc. Ảnh: Thanh Chung
Nước lũ ở huyện Đại Lộc. Ảnh: Thanh Chung
Lên top