Chưa gút lại phương án thu phí trở lại BOT Cai Lậy

BOT Cai Lậy đang tạm dừng thu phí. Ảnh: K.Q
BOT Cai Lậy đang tạm dừng thu phí. Ảnh: K.Q
BOT Cai Lậy đang tạm dừng thu phí. Ảnh: K.Q
Lên top