Chưa có thiệt hại về người và sự cố tàu thuyền sau khi bão số 2 đổ bộ

Lên top