Chưa có phương án bảo vệ, hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn bị phá

Những đoạn vi phạm tháo dỡ hộ cao tốc đã được nhiều lần rào lại. Ảnh: VECS
Những đoạn vi phạm tháo dỡ hộ cao tốc đã được nhiều lần rào lại. Ảnh: VECS
Những đoạn vi phạm tháo dỡ hộ cao tốc đã được nhiều lần rào lại. Ảnh: VECS
Lên top