Chùa cổ do nữ đại gia tài trợ xây lại “bỗng dưng” bị đổi tên

Công trình xây dựng mới trên nền cũ chùa Vĩnh Phúc tại xã Xuân Hải (Nghi Xuân-Hà Tĩnh). Ảnh: PV
Công trình xây dựng mới trên nền cũ chùa Vĩnh Phúc tại xã Xuân Hải (Nghi Xuân-Hà Tĩnh). Ảnh: PV
Công trình xây dựng mới trên nền cũ chùa Vĩnh Phúc tại xã Xuân Hải (Nghi Xuân-Hà Tĩnh). Ảnh: PV
Lên top