Chùa cổ do nữ đại gia tài trợ xây lại bị đổi tên:Xây chùa không phép là sai

Mặc dù chưa có giấy phép, chủ đầu tư vẫn xây chùa từ 3 năm nay tại xã Xuân Hải.
Mặc dù chưa có giấy phép, chủ đầu tư vẫn xây chùa từ 3 năm nay tại xã Xuân Hải.
Mặc dù chưa có giấy phép, chủ đầu tư vẫn xây chùa từ 3 năm nay tại xã Xuân Hải.
Lên top