Chưa chốt thời gian mở lại chuyến bay thương mại quốc tế

Chưa chốt thời gian thực hiện mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Ảnh VJ
Chưa chốt thời gian thực hiện mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Ảnh VJ
Chưa chốt thời gian thực hiện mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Ảnh VJ
Lên top