Chữa “căn bệnh nhếch nhác” của đô thị

Khu tập thể nằm trên đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội) nhếch nhác bởi hàng loạt ban công cơi nới. Ảnh: A.C
Khu tập thể nằm trên đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội) nhếch nhác bởi hàng loạt ban công cơi nới. Ảnh: A.C
Khu tập thể nằm trên đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội) nhếch nhác bởi hàng loạt ban công cơi nới. Ảnh: A.C
Lên top