VỤ TRUYỀN BÁ “VONG BÁO OÁN” TẠI CHÙA BA VÀNG TIẾP TỤC LÀM “NÓNG” NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI:

Chữa bệnh bằng thỉnh vong là mê tín dị đoan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mê tín dị đoan, suy cho cùng đó là sự thiếu hiểu biết. Ảnh: quochoi.vn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mê tín dị đoan, suy cho cùng đó là sự thiếu hiểu biết. Ảnh: quochoi.vn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mê tín dị đoan, suy cho cùng đó là sự thiếu hiểu biết. Ảnh: quochoi.vn
Lên top