Chữa bệnh bằng chuối, nước lã, bị thanh tra còn quát tháo, doạ nạt

Ông Vượng bên những người "tới chơi" đang chỉ tay quát tháo khi Thanh tra Sở y tế tới làm việc. Ảnh: Minh Châu
Ông Vượng bên những người "tới chơi" đang chỉ tay quát tháo khi Thanh tra Sở y tế tới làm việc. Ảnh: Minh Châu
Ông Vượng bên những người "tới chơi" đang chỉ tay quát tháo khi Thanh tra Sở y tế tới làm việc. Ảnh: Minh Châu
Lên top