Chùa Bái Đính không xảy ra cảnh chen lấn trong ngày khai hội