Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chùa Bái Đính không xảy ra cảnh chen lấn trong ngày khai hội