BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NÓI VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI:

Chủ yếu do thời tiết bất lợi

Lên top