điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội

Chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Nhân viên BHXH quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên BHXH quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên BHXH quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top